- ZZZ Ltd.

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Успехът идва с нас

Предлагаме система за управление на паркинги - "ЗЗЗ Паркинг", която:

  • предоставя възможност за работа с баркод карти за служителите и паркоместата;

  • позволява абонаментно и почасово използване на паркинга;

  • поддържа цени за различни видове превозни средства;

  • разпечатва предназначената за клиента информация за използването на паркинга;

  • издава касови бележки;

  • предоставя подробен финансов отчет към собственика на паркинга по дни, месеци и години, който може да бъде достъпен от всяка точка на света, включително и през мобилен телефон;

  • работи под Windows, Linux и Mac OS, през Интернет браузър;

  • предлага максимално улеснена работа за неквалифициран персонал.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню